Werkgebieden

 

  1. Strafrecht en Jeugdstrafrecht
  2. Personen- en familierecht
  3. Incasso’s

 

Strafrecht en jeugdstrafrecht

We hopen er allemaal nooit mee te maken te krijgen, maar stel het gebeurt u onverhoopt op een dag wel: U wordt verdacht van betrokkenheid bij een strafbaar feit. In een klap bent u in plaats van een burger, een verdachte. Een grote kans dat u zich zal moeten verantwoorden voor de rechter. Het is dan altijd verstandig een advocaat in de arm te nemen en in sommige gevallen zelfs verplicht.

Op het kantoor is mr. A.M. Buitenhuis thuis in het strafrecht. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen betalende en pro deo zaken. Er wordt niet alleen gekeken naar de verdenking, maar ook naar de persoon achter de verdenking, in dit geval uzelf. Hiermee rekening houdend en aan de hand van de stukken wordt samen met u de aanpak van de zaak besproken.

Maar u kunt natuurlijk ook als slachtoffer te maken krijgen met strafrecht. Ook dan is het soms zinvol om een advocaat te raadplegen. De advocaat kan met u inschatten wat de kansen zijn op schadevergoeding en u eventueel helpen met het opstellen van een vordering tot vergoeding van die schade. En tot slot kan de advocaat u bijstaan op de strafzitting waar uw vordering zal worden behandeld en waar een slachtoffer tegenwoordig spreekrecht heeft gekregen.

Terug naar boven

 

Personen- en Familierecht

Het personen- en familierecht is een zeer ruim begrip, waar een groot aantal zaken onder vallen, welke voornamelijk allemaal een emotioneel karakter dragen, aangezien er doorgaans sprake is van persoonlijke banden en betrekkingen tussen partijen. De meest bekende zaken en degene waar het kantoor het meest mee te maken krijgen zijn echtscheidingen, al dan niet met vaststelling van alimentaties.

Aangezien naast de emoties, die door de advocaat zeker niet uit het oog wordt verloren, er eveneens een zakelijke afwikkeling dient plaats te vinden, is Advocatenkantoor Buitenhuis daarvoor de geschikte juridische medestander. U zult vanaf het begin af aan, namelijk dat een der partijen besluit dat het huwelijk ontwricht is, tot aan de gehele boedelverdeling, indien gewenst uiteraard, worden bijgestaan met kennis en advies.

Naast echtscheidingen kan u worden bijgestaan in en advies gegeven worden over:

  1. curatele, bewind en mentorschap;
  2. gezag en omgangsregelingen;
  3. alimentatie;
  4. ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
  5. naamswijzigingen;
  6. afwikkelingen van samenlevingscontracten en samenwoning;
  7. adoptie;
Terug naar boven

 

Incasso’s

Na het behalen van haar bul in 2000 is mr. Buitenhuis haar juridische carrière begonnen als incassojurist bij een groot en gerenommeerd incassobedrijf in Naarden-Vesting. Hier heeft zij alle ins en outs op het gebied van incasso’s geleerd en wel vanaf de eerste sommaties tot aan het incasseren van de inmiddels door de rechter opgelegde veroordeling aan de debiteur.

Op het advocatenkantoor in de regio Amsterdam had mr. Buitenhuis de gehele incassopraktijk van het kantoor onder zich, waaronder een groot gedeelte huurincasso’s onder andere van een grote verhuurmaatschappij uit Amsterdam.

Kortom mr. Buitenhuis kan zich een ervaren specialist noemen op het gebied van incasso’s. Voor incassozaken kan met u een scherpe en duidelijke prijsafspraak worden gemaakt, die overduidelijk onder het normale uurtarief zitten van Advocatenkantoor Buitenhuis.